Deze site is verplaatst naar: www.verpleegkunde.net

 

PATROON VAN GEZONDHEIDSBELEVING EN -INSTANDHOUDING


Gezondheidszoekend gedrag

Definitie:
Het actief zoeken van een cliŽnt met stabiele gezondheid naar mogelijkheden om zijn persoonlijke gezondheidsgewoonten of zijn omgeving te veranderen om een nog betere gezondheid te bereiken (van een stabiele gezondheid is sprake als de cliŽnt aan zijn leeftijd aangepaste maatregelen voor ziektepreventie heeft genomen en een goede of uitstekende gezondheid zegt te genieten en als eventuele klachten en verschijnselen van ziekte zijn gereguleerd).

Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven***
Doel en definitie
Wat is kwaliteit van leven en hoe wordt het gemeten?
 

Thesaurus Zorg en Welzijn****
De Thesaurus Zorg en Welzijn met index

De risicoīs van een risicoloos bestaan* (PDF)
Leuke benadering van het begrip risico


Tekort in gezondheidsonderhoud 

Definitie:
Onbekendheid met essentiŽle gezondheidsgewoonten en/of onvermogen om eigen gezondheid in stand te houden of hiervoor hulp in te roepen (specificeer type tekort).

Checklist gezondheidsbevorderende activiteiten (Word)
 


Inadequate opvolging van de behandeling

Definitie:
Patroon waarbij de cliŽnt zijn leefwijze onvoldoende aanpast aan de behandeling van zijn ziekte of de gevolgen daarvan om bepaalde behandeldoelen te verwezenlijken (specificeer medicatie-, activiteit- of andere behandelvoorschriften of aanbevolen gezondheidsbevorderende en preventieve maatregelen).


Dreigend inadequate opvolging van de behandeling

Definitie:
Aanwezigheid van Risicofactoren voor problemen met het aanpassen van de leefwijze aan de behandel- of preventievoorschriften.


Adequate opvolging van de behandeling

Definitie:
Patroon waarbij in het dagelijks leven een programma voor de behandeling van ziekte en de gevolgen daarvan wordt geÔntegreerd dat toereikend is om de beoogde gezondheidsdoelen te verwezenlijken.


Inadequate opvolging van de behandeling: gezin

Definitie:
Patroon waarbij in een gezin een programma voor de behandeling van ziekte en de gevolgen daarvan wordt geÔntegreerd dat niet toereikend is om de beoogde gezondheidsdoelen te verwezenlijken.


Inadequate opvolging van de behandeling: gemeenschap

Definitie:
Patroon waarbij in de wijk/buurt programma's voor de behandeling van ziekte of de gevolgen daarvan worden geÔntegreerd die niet toereikend zijn om de beoogde gezondheidsdoelen te verwezenlijken.


Tekort in gezondheidsinstandhouding

Definitie:
Onvermogen om activiteiten te ontplooien ter bevordering van de gezondheid en/of ter preventie van ziekte of invaliditeit of verergering daarvan (specificeer medicatie-, dieet- of andere behandelvoorschriften, geobserveerde of verwoorde symptomen, nazorg, gezondheidsbevorderende en preventieve maatregelen).


Dreigend tekort in gezondheidsinstandhouding 

Definitie:
Aanwezigheid van Risicofactoren voor een onvermogen om activiteiten te ontplooien ter bevordering van de gezondheid en/of preventie van ziekte of invaliditeit (specificeer medicatie-, dieet- of andere behandelvoorschriften, geobserveerde of verwoorde symptomen, nazorg en gezondheidsbevorderende en preventieve maatregelen).


Therapie-ontrouw 

Definitie:
Het niet opvolgen van een aanbevolen behandeling, hoewel de cliŽnt eerder de wens heeft geuit en welbewust heeft besloten om de gestelde behandeldoelen na te streven (specificeer medicatie-, dieet- of andere behandelvoorschriften, geobserveerde of verwoorde symptomen, nazorg).

Lithium plus werkgroep**
Uit de literatuur blijkt dat therapie-ontrouw (noncompliance) bij medicatiegebruik variŽert van 15 - 85%. Compliance problemen bij lithiumgebruik variŽren van 10 - 50%

PatiŽntenvoorlichting, richtlijnen, verslag**
Therapietrouw is de maat, waarin behandeladvies werkelijk wordt uitgevoerd. De behandelaar moet zich daarnaar richten, zo werd voorgesteld op een symposium (14 mei in Amersfoort).

Therapie-ontrouw (non-compliance)
Van alle medische behandelingen (o.a. medicijnen, diŽten, bewegingsoefeningen) die worden voorgeschreven wordt een groot deel niet correct opgevolgd.

Tuberculose en DOT, Een verslag van de Amsterdamse praktijkervaring
G. M. A. Verhoek, Sociaal verpleegkundige, afdeling tuberculosebestrijding, GG&GD Amsterdam


Dreigende therapie-ontrouw 

Definitie:
Aanwezigheid van Risicofactoren voor niet-naleving van de behandelvoorschriften, hoewel de cliŽnt eerder de wens heeft geuit en welbewust heeft besloten de behandeldoelen na te streven en de behandeling op te volgen.


Infectiegevaar

Definitie:
Aanwezigheid van een verhoogd risico op besmetting met pathogene: organismen (specificeer gebied; bijvoorbeeld luchtwegen, urinewegen of huid).

Vele soorten infectiegevaar bij het NIZW *******


Gevaar voor letsel (trauma)

Definitie:
Aanwezigheid van Risicofactoren voor lichamelijk letsel.


Gevaar voor peroperatief houdingsletsel

Definitie:
Aanwezigheid van risicofactoren voor letsel ten gevolge van omgevingsfactoren in een peroperatieve situatie.


Vergiftigingsgevaar

Definitie:
Aanwezigheid van Risicofactoren voor onopzettelijke blootstelling aan (of inname van) geneesmiddelen of gevaarlijke stoffen in een dermate hoge dosering dat er vergiftiging kan ontstaan.


Verstikkingsgevaar

Definitie:
Aanwezigheid van Risicofactoren voor een onopzettelijke onderbreking in de aanvoer van voor de ademhaling benodigde lucht.


Beschermingstekort

Definitie:
Verminderd vermogen van de cliŽnt om zichzelf te beschermen tegen inwendige of uitwendige gevaren, zoals ziekte of letsel.


Verstoord energieveld

Definitie:
Verstoring van de energiestroom die de cliŽnt omringt, met als gevolg een disharmonie van lichaam, ziel en/of geest.