Deze site is verplaatst naar: www.verpleegkunde.net

 

ACTIVITEITENPATROON


Verminderd activiteitsvermogen (specificeer niveau)

Definitie:
Abnormale reactie op de energievergende lichaamsbewegingen bij de gewenste of vereiste activiteiten van het dagelijks leven.


Dreigend verminderd activiteitsvermogen

Definitie:
Aanwezigheid van Risicofactoren voor een abnormale reactie op energievergende lichaamsbewegingen.


Oververmoeidheid

Definitie:
Allesoverheersend en aanhoudend gevoel van uitputting en verminderd vermogen tot verrichting van lichamelijke of geestelijke activiteiten.

Vermoeidheid en kanker***                      
Deze website wil u houvast geven met betrouwbare evenwichtige informatie over de behandeling van kanker met chemotherapie. Ook vindt u er uitgebreide achtergrondinformatie over zaken waarmee u te maken kunt krijgen.

Chronic fatigue Association USA***  
Our mission is to conquer CFIDS. Learn about the programs and people dedicated to this important effort.          

CVS / FM**    
The name "Co-Cure" stands for" Cooperate and Communicate for a Cure."
Our Focus: ME/CFS & Fibromyalgia

ME fonds*
Het ME-Fonds is de Nederlandse fondsenwervende organisatie die zich inzet voor het bestrijden en voorkůmen van het chronische vermoeidheidssyndroom / ME.

Me vermoeidheid***
ME (myalgische encefalomyelitis) is een chronische ziekte, die wordt gekenmerkt door o.a. abnormale vermoeidheid (als bij ziekte zoals zware griep), slaapstoornissen, concentratiestoornissen, spierpijn, prikkelbaarheid en inspanningsintolerantie.                                    


Mobiliteitstekort (specificeer niveau)

Definitie:
Verminderd vermogen om zelfstandig te bewegen.


Verminderde mobiliteit in bed

Definitie:
Verminderd vermogen om zelfstandig een andere lichaamshouding aan te nemen.


Verplaatsingstekort

Definitie:
Verminderd vermogen om zich zelfstandig van het bed naar de stoel, het toilet of de wasgelegenheid te verplaatsen.


Verminderd voortbewegingsvermogen

Definitie:
Verminderd vermogen om zich zelfstandig voort te bewegen met behulp van een rolstoel.


Ambulantietekort

Definitie:
Verminderd vermogen om zich zelfstandig te voet of eventueel met behulp van een beenprothese in de omgeving voort te bewegen.


Dreigend inactiviteitssyndroom

Definitie:
Aanwezigheid van Risicofactoren voor achteruitgang van lichamelijke functies als gevolg van voorgeschreven of onvermijdbare inactiviteit van het bewegingsapparaat.


Dreigende contracturen

Definitie:
Aanwezigheid van risicofactoren voor verkorting van pezen van beweeglijke gewrichten (hoofd, bovenste en onderste extremiteiten).


Volledig persoonlijke-zorgtekort (specificeer niveau)

Definitie:
Onvermogen om zelfstandig te eten, te baden, naar het toilet te gaan, zich aan en uit te kleden en zichzelf te verzorgen.


Zelfstandigheidstekort in wassen (specificeer niveau)

Definitie:
Verminderd vermogen om zich te wassen of andere activiteiten op het gebied van de persoonlijke hygiŽne te verrichten.


Zelfstandigheidstekort in kleding/verzorging (specificeer niveau)

Definitie:
Verminderd vermogen zichzelf te kleden/verzorgen.


Zelfstandigheidstekort in eten (specificeer niveau)

Definitie:
Verminderd vermogen om activiteiten met betrekking tot het eten te verrichten.


Zelfstandigheidstekort in toiletgang (specificeer niveau)

Definitie:
Verminderd vermogen om zelfstandig naar het toilet te gaan.


Afwijkende groei/ontwikkeling in persoonlijke-zorgvaardigheden (specificeer niveau)

Definitie:
Afwijking van de norm voor de betrokken leeftijdsgroep wat de persoonlijke-zorgvaardigheden betreft.


Ontspanningstekort

Definitie:
Onvoldoende ontplooiing van recreatieve activiteiten.


Verminderd huishoudvermogen (licht, matig, ernstig, dreigend, chronisch)

Definitie:
Onvermogen om zelfstandig een veilige en groeibevorderende naaste omgeving in stand te houden.


Dysfunctionele beademingsontwenning

Definitie:
Onvermogen om zich aan te passen aan geleidelijke vermindering van de beademing, waardoor het ontwenningsproces wordt bemoeilijkt en verlengd (licht, matig of ernstig).


Verminderd ademhalingsvermogen

Definitie:
Onvermogen adequaat adem te halen ten gevolge van een tekort aan energie/reserves.


Ineffectieve luchtwegreiniging

Definitie:
Onvermogen slijm op te hoesten of obstructie van de luchtwegen op te heffen.


Ineffectieve ademhaling

Definitie:
Onvoldoende ademhalingsvermogen (respiratore compensatiemechanismen) om aan de zuurstofbehoefte van het lichaam te voldoen.


Verstoorde gasuitwisseling

Definitie:
Verstoorde zuurstof- of kooldioxyde-uitwisseling in longen of op cellulair niveau.


Verminderd hartminuutvolume

Definitie:
Aanwezigheid van indicatoren voor een verlaagd hartminuutvolume.


Verminderde weefseldoorbloeding (specificeer)

Definitie:
Vermindering in de aanvoer van bloed (voedingsstoffen en zuurstof) op cellulair niveau ten gevolge van een tekort in de capillaire bloedvoorziening (specificeer: cerebraal, cardiopulmonaal, renaal, gastro-intestinaal, perifeer).


Dysreflexie

Definitie:
Levensbedreigende toestand waarbij het sympathische zenuwstelsel ten gevolge van een dwarslaesie op Th7 (of hoger) inadequaat reageert op een schadelijke stimulus.


Ontregeling bij de zuigeling

Definitie:
Wijziging in de regulering van de fysiologische en gedragssystemen van een zuigeling (dat wil zeggen: autonome, motorische, organisatorische, zelfregulerende, aandacht/interactieve en stemmingssystemen).


Dreigende ontregeling bij de zuigeling

Definitie:
Aanwezigheid van risicofactoren voor een wijziging in de regulering van de fysiologische en gedragssystemen van een zuigeling (dat wil zeggen: autonome, motorische, organisatorische, zelfregulerende, aandacht/interactieve en stemmingssystemen).


Mogelijkheid tot verbeterd functioneren van de zuigeling

Definitie:
Patroon waarbij de fysiologische en gedragssystemen van een zuigeling (dat wil zeggen: autonome, motorische, organisatorische, zelfregulerende, aandachtzoekende/interactieve en stemmingssystemen) weliswaar naar tevredenheid worden gereguleerd, maar toch kunnen worden verbeterd teneinde een optimale reactie op omgevingsstimuli te bevorderen.


Dreigende perifere neurovasculaire stoornis

Definitie:
Aanwezigheid van Risicofactoren voor een stoornis in de circulatie, het gevoel of de bewegingsmogelijkheden van een extremiteit.


Afwijkende groei en ontwikkeling

Definitie:
Toestand waarin de cliŽnt qua groei of ontwikkeling afwijkt van de normen die gelden voor zijn leeftijdsgroep.