Deze site is verplaatst naar: www.verpleegkunde.net

 

ZELFBELEVINGSPATROON


Vrees (specificeer object)

Definitie:
Gevoel van onheil dat gekoppeld is aan een aanwijsbare bron die de cliŽnt als bedreiging of gevaar voor zichzelf ervaart (specificeer object; bijvoorbeeld prognose, resultaat van operatie, dood, invaliditeit).


Angst

Definitie:
Vaag, onbehaaglijk gevoel met een voor de cliŽnt meestal onduidelijke of onbekende bron.


Lichte angst

Definitie:
Verhoogd activeringsniveau, gekoppeld aan een verwachte (niet-specifieke) bedreiging voor de cliŽnt zelf of significante relaties.


Matige angst

Definitie:
Verhoogd activeringsniveau met selectieve aandacht, gekoppeld aan een verwachte (niet-specifieke) bedreiging voor de cliŽnt zelf of significante relaties.


Hevige angst (paniek)

Definitie:
Extreem verhoogd activeringsniveau en ongerichte aandacht, gekoppeld aan een verwachte (niet-specifieke) bedreiging voor de cliŽnt zelf of significante relaties.


Anticiperende angst (licht, matig, hevig)

Definitie:
Verhoogd activeringsniveau, gekoppeld aan een vermeende toekomstige (niet-specifieke) bedreiging voor de cliŽnt zelf of significante relaties.


Reactieve depressie (specificeer situatie)

Definitie:
Acute vermindering van zelfachting, eigenwaarde of gevoel van bekwaamheid, gekoppeld aan een situationele dreiging (specificeer situationele dreiging; bijvoorbeeld resultaten van behandeling, invaliditeit, achteruitgang van de lichamelijke toestand).


Dreigende eenzaamheid

Definitie:
Gemoedstoestand waarin de cliŽnt het risico loopt in een onbestemde dysfore stemming te geraken.


Moedeloosheid

Definitie:
Gevoel weinig of geen keuze te hebben en onvermogen om zich ten behoeve van zichzelf in te spannen.


Machteloosheid (licht, matig, ernstig)

Definitie:
Subjectief gevoel geen greep op een situatie te hebben en gevoel dat acties niet of nauwelijks van invloed zijn op uitkomst.


Geringe zelfachting

Definitie:
Al dan niet rechtstreeks geuite negatieve zelfbeoordeling/gevoelens over zichzelf of eigen vermogens.


Chronisch geringe zelfachting

Definitie:
Al dan niet rechtstreeks geuite aanhoudend negatieve zelfbeoordeling/gevoelens over zichzelf of eigen vermogens.


Reactieve geringe zelfachting

Definitie:
Negatieve zelfbeoordeling/gevoelens over zichzelf of eigen vermogens in reactie op een situatie/gebeurtenis (bijvoorbeeld verlies of verandering), terwijl de cliŽnt zichzelf voorheen positief beoordeelde.


Verstoord lichaamsbeeld

Definitie:
Negatieve gevoelens over of beleving van eigenschappen, functies of beperkingen van eigen lichaam of lichaamsdelen.


Dreigende zelfverminking

Definitie:
Aanwezigheid van Risicofactoren voor een zelfverminkende maar niet dodelijke handeling, resulterend in weefselbeschadiging en vermindering van spanningen.


Identiteitsstoornis

Definitie:
Onvermogen onderscheid te maken tussen zichzelf en anderen/objecten.