Deze site is verplaatst naar: www.verpleegkunde.net

 

UITSCHEIDINGSPATROON


Colon-obstipatie

Definitie:
Defecatiepatroon dat wordt gekenmerkt door harde, droge ontlasting ten gevolge van een vertraagde passage van onverteerde voedselresten.


Subjectief ervaren obstipatie

Definitie:
Defecatiepatroon dat door cliŽnt zelf als obstipatie wordt ervaren, waarbij laxantia, klysma's en/of zetpillen worden misbruikt om dagelijkse ontlasting te waarborgen.


Periodieke obstipatie

Definitie:
Episoden met geen of alleen harde, droge ontlasting, die niet samenhangen met een pathologische toestand.


Diarree

Definitie:
Frequente uitscheiding van vloeibare, vormloze ontlasting, niet samenhangend met een pathologische toestand.

Diarree**   
DiarreeÖ het overkomt iedereen wel eens. Sommigen hebben er zelfs zeer vaak last van. Helaas is diarree meer dan wat losse, waterige stoelgang en de nood om dringend en meer naar het toilet te gaan.

Wat is diarree**?
Diarree is een verstoring van het normale ontlastingspatroon. We onderscheiden:


Incontinentie voor faeces

Definitie:
Verandering in gebruikelijk defecatiepatroon, gekenmerkt door onwillekeurige uitscheiding van ontlasting.


Verstoorde urine-uitscheiding

Definitie:
Stoornis in het patroon van urine-uitscheiding.


Functionele incontinentie

Definitie:
Onwillekeurige en onvoorspelbare urinelozing.

Incontinentie.net***

Incontinentie is het onvrijwillig verlies van urine en/of ontlasting. Een op de twintig Nederlanders heeft last van incontinentie. Deze site over incontinentie hoopt het taboe rond incontinentie te verkleinen en mensen die met dergelijke problemen te maken hebben dichter bij elkaar te brengen.

Vereniging van Nederlandse Incontinentie verpleegkundigen***
De Vereniging Nederlandse Incontinentie Verpleegkundigen / VNIV is opgericht op 5 december 1991. Op dit moment telt de vereniging 250 leden.


Reflex-incontinentie

Definitie:
Onwillekeurig urineverlies, met enigszins voorspelbare tussenpozen, bij een geringe vullingsgraad.


Stress-incontinentie

Definitie:
Onwillekeurig verlies van minder dan 50 ml urine bij toeneming van de abdominale druk.

Proefschrift over stress-incontinentie**
Dit proefschrift richt zich op de fysiotherapeutische behandeling van dysfuncties van de lagere urinewegen bij vrouwen met als gevolg inspanningsgebonden (stress-) urine-incontinentie,


Urge-incontinentie

Definitie:
Onwillekeurig verlies van urine kort nadat sterke mictiedrang is waargenomen.


Volledige urine-incontinentie

Definitie:
Aanhoudend onvoorspelbaar urineverlies.


Urineretentie

Definitie:
Onvoldoende lediging van de blaas.