Voor de verpleegkundige die zich verwondert en voor wie de zorg beter kan!

Verpleegkunde.net 


Verpleegkunde.net is opgezet voor en door verpleegkundigen waarin het verpleegkundig domein wordt uiteengezet in een theoretisch verpleegkundig kader, klinisch redeneren en casuïstiek uit de praktijk

De ontwikkeling van een nieuw competentieprofiel voor de HBO verpleegkundige en het zelfstandig mogen indiceren van wijkverpleegkundigen heeft verpleegkundige diagnostiek weer op de kaart gezet.


Zorg wordt complexer en er is een groeiende behoefte aan handvatten die verpleegkundigen kunnen gebruiken bij het plannen, uitvoeren en evalueren van de verpleegkundige zorgverlening. Verschillende modellen, theorieën, onderzoeksresultaten, procesmatig werken en gevalideerde meetinstrumenten kunnen verpleegkundigen hierbij ondersteunen. 

Daar gaat verpleegkunde.net over!

E-mailen
Map
Info