Voor de verpleegkundige die zich verwondert en voor wie de zorg beter kan!

Uitvoeren van zorg in een hospice

Beantwoord de volgende twee vragen in een Essay na het bekijken van de film over de Hospice.
(Gepubliceerd op 11 juni. 2015 PRLT Communicatie en Moving View maakten een ontroerend portret van mevrouw Kok, een echte Rotterdamse, die de laatste dagen van haar leven verbleef in Hospice Lansingerland)

 • Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om goede zorg te leveren aan deze mevrouw? Gebruik hierbij de in BN2020 beschreven kennis, vaardigheden en vooral de attitude-elementen als beschreven in het kernbegrip: Uitvoeren van zorg.
 • Hoe zie jij jouw rol als verpleegkundige? 
 • Lees het artikel: Presentie en palliatieve zorg en schrijf een essay over de vraag wat deze theorie voor jou als verpleegkundige zou kunnen hebben betekend voor mevrouw KokPresentie en palliatieve zorg
Presentie en palliatieve zorg.pdf (181.64KB)
Presentie en palliatieve zorg
Presentie en palliatieve zorg.pdf (181.64KB)BN2020: Kernbegrip Uitvoeren van zorg
Het verlenen van integrale zorg door zelfstandig alle voorkomende (inclusief voorbehouden en risicovolle) verpleegkundige handelingen in complexe zorgsituaties uit te voeren met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en vanuit een holistisch perspectief.

Kennis

 • Kent relevante verpleegkundige interventies, inclusief hun werking, bijwerkingen en effecten, als parameter voor het verpleegkundig handelen.
 • Kent de theoretische modellen van gevalideerde zorgverlening achter haar activiteiten en interventies.


Vaardigheden

 • Kan de zorgvrager ondersteunen bij persoonlijke verzorging en deze waar nodig overnemen.
 • Kan alle voorkomende voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoeren, met inachtneming van de eigen bevoegdheid en bekwaamheid.
 • Kan werken volgens standaarden, richtlijnen en protocollen die horen bij de functionele verantwoordelijkheid, en is in staat daar verantwoord van af te wijken als de wensen van de zorgvrager of eigen professionele of morele afwegingen daartoe aanleiding geven.


Attitude

 • Toont zich verantwoordelijk in het hanteren van de grenzen van de eigen deskundigheid
 • Stimuleert waar mogelijk de zelfredzaamheid van de zorgvrager.
 • Is opmerkzaam en neemt verantwoordelijkheid voor het overnemen van zorg daar waar dit vanuit kwetsbaarheid
 • Van de zorgvrager gevraagd wordt.
 • Neemt beslissingen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan volgens de principes van informed consent.
 • Respecteert de zorgvrager als persoon en verleent zorg in een samenhangend perspectief van wonen, welzijn, zorg en zingeving voor de zorgvrager als persoon.

 

E-mailen
Map
Info