Voor de verpleegkundige die zich verwondert en voor wie de zorg beter kan!


 

Andries Baart en Mieke Grypdonck publiseerde hun boek ‘Verpleegkunde en Presentie. Een zoektocht in dialoog naar de betekenis van presentie in verpleegkundige zorg (Lemma, 2008, ISBN 90 5931 085 8). In Tijdschrift voor Verpleegkundigen verscheen een interview naar aanleiding van dit boek.

‘Presentie vergt moed’

Op 13 mei presenteerden prof.dr. Mieke Grypdonck en prof.dr. Andries Baart hun boek ‘Verpleegkunde en Presentie’. Daarin onderzoeken zij wat de presentiebenadering kan betekenen voor de verpleegkunde. Het verslag van hun zoektocht-in-dialoog zet aan tot een herbezinning op de kern van het verplegen en de uitoefening van het vak. lees verder,....


Presentie in een notendop


Presentie Koningsbrugge


Movisie


Presentie.nl


Verpleegkunde en psychiatrie


Interview


E-mailen
Map
Info