Voor de verpleegkundige die zich verwondert en voor wie de zorg beter kan!

 

Casus observatie gedrag dementie:

Deze casus gaat over mevrouw V uit Rotterdam. Ze is 77 jaar en heeft de medische diagnose Vasculaire Dementie gekregen. Ze is opgenomen in een verpleeghuis. 

Jij werkt in het verpleeghuis als (student) verpleegkundige en er wordt aan je gevraagd de coördinatie van de zorg rondom mevrouw V over te nemen van een verpleegkundige.  De overdracht bestaat uit een uitgewerkt verpleegplan, een korte introductiefilm van mevrouw en een aantal vragen.

Beantwoord de volgende vragen na het kijken van de film hieronder (samenstel van korte YouTube filmpjes) en het bestuderen van het verpleegplan wordt je gevraagd de volgende vragen te beantwoorden.

Casus Mevrouw V met verpleegplan
casus-mevrouw-V.pdf (109.66KB)
Casus Mevrouw V met verpleegplan
casus-mevrouw-V.pdf (109.66KB) • Lees de casus van Mw V en pas het plan aan naar eigen inzicht
 • Zou jij komen tot een andere analyse en conclusie of verpleegkundige diagnose (s) komen als je deze zou maken met behulp van de NANDA
 • Zou jij komen tot een andere analyse als je deze zou maken met behulp van Omaha System verdeeld over vier domeinen: het fysiologische domein, het gezondheid gerelateerde gedragsdomein, het omgevingsdomein en het psychosociale domein
 • Zou jij komen tot andere zorgresultaten en interventies als je deze zou maken met behulp van de NOC en de NIC
 • Welke modellen en Theorieën zijn in dit verpleegplan gebruikt?


De vragen hebben een relatie met het kernbegrip klinisch redeneren.

Klinisch redeneren
Het continu procesmatig gegevens verzamelen en analyseren gericht op het vaststellen van vragen en problemen van de zorgvrager, en het kiezen van daarbij passende zorgresultaten en interventies.

Kennis

 • Kent de principes van klinisch redeneren, verpleegkundige kennis en (verpleegkundige) classificaties. 
 • kent onderliggende basisprincipes uit o.a. de anatomie, fysiologie, psychologie, pathologie en farmacologie.
 • Kent belangrijkste begrippen en theorie omtrent actuele thema’s zoals de ouder wordende bevolking, invloed van leefstijl op gezondheid, co- en Multi morbiditeit bij zorgvragers, en de inzet van het informele netwerk van zorgvragers.
 • Kent de theoretische modellen over (gevalideerde) zorgverlening achter haar activiteiten en interventies.
 • Kent bronnen van het verpleegkundig handelen, actuele richtlijnen en professionele standaarden.
 • Kent methoden voor risico inschatting, vroeg signalering, probleemherkenning, interventie en monitoring.
 • Kent uitgangspunten en principes van palliatieve zorg.
 • Kent/weet de persoonlijke beleving van de zorgvrager ten aanzien van het probleem.


Vaardigheden

 • Kan informatie verzamelen en combineren vanuit diverse bronnen in de verschillende fasen van het verpleegkundig proces.
 • Kan op basis van de verzamelde informatie de verpleegkundige zorgvragen, zorgresultaten en interventies vast stellen.
 • Kan het verloop monitoren en de resultaten evalueren bij zorgproblemen in de vier gebieden van het menselijk functioneren.
 • Kan classificaties van verpleegkundige kennis toepassen.


Attitude

 • Toont verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.
 • Houdt in haar handelen rekening met de wensen, behoeften van zorgvragers en diens naasten.
 • Ziet de zorgvrager als partner is het vaststellen van zorg.
 • Toont een onderzoekende houding richting zorgvrager bij de analyse van de zorgvragen.
E-mailen
Map
Info